Stouthart & Hilber Notarissen

Blijkbaar staat in uw browser javascript uitgeschakeld of uw browser beschikt niet over de nieuwste Flash player.
U kunt deze player downloaden op het volgende adres.

 

Laatste nieuws

Puzzel na overlijden

Een verklaring van erfrecht? Die kun je toch zo even bij de notaris halen! Dit hoor ik cliënten vaak zeggen. Alsof die al standaard klaarligt. Maar voordat ik een verklaring van erfrecht kan afgegeven, moet ik heel wat controles en recherchewerk uitvoeren. Uitzoeken wie de erfgenamen zijn, kan behoorlijk wat werk opleveren. Puzzelen dus.

Een verklaring van erfrecht is een akte waarin de notaris verklaart wie als erfgenaam is van de nalatenschap van de overledene. Een dergelijke verklaring wordt door banken gevraagd als de erfgenaam over de banktegoeden van de overledene wil beschikken. Behalve banken kunnen ook verzekeringsmaatschappijen en de Belastingdienst om zo’n verklaring vragen. Voordat een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven, moet er heel wat gebeuren.

Recherchewerk
Allereerst moet er worden uitgezocht of de overledene een testament had opgesteld. Als dat het geval is, bekijk ik wat er in het testament staat. Wanneer de overledene een echtgenoot en/of kinderen nalaat, is vaak snel uitgezocht wie de erfgenamen zijn. Maar bij een huwelijk moet ik ook weten of de overledene in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd of dat hij of zij huwelijkse voorwaarden had opgesteld. Indien dat laatste het geval is, kan de inhoud van de huwelijkse voorwaarden van invloed zijn op de omvang van de nalatenschap.

Grote gezinnen
Uitzoeken wie de erfgenamen zijn, kan ook behoorlijk wat puzzelwerk opleveren. Bijvoorbeeld als de overledene alleenstaand was en geen testament had gemaakt. De wet wijst dan ouders, broers en zussen aan als erfgenaam. In de praktijk maakte ik mee dat de overledene uit een groot gezin met bijvoorbeeld tien kinderen kwam. Als er dan ook nog een aantal broers en zussen eerder is overleden of naar het buitenland is verhuisd, wordt het wat ingewikkelder. De kinderen van de eerder overleden broers en zussen erven namelijk in de plaats van hun ouders én ook dat moet officieel worden uitgezocht. Nog lastiger wordt het wanneer er geen contact meer is tussen de Nederlandse en de buitenlandse erfgenamen. Er moet dan ook in het buitenland onderzoek worden gedaan naar de verblijfplaats van erfgenamen. Een ingewikkelde en tijdrovende klus.

Toveren
Als alle erfgenamen in kaart zijn gebracht, moet er nog een keuze worden gemaakt. Willen zij de erfenis verwerpen, zuiver aanvaarden, of beneficiair aanvaarden? Dat laatste houdt in dat de nalatenschap volgens bijzondere regels wordt afgewikkeld. Dit is goed als de overledene meer schulden dan bezittingen had. Pas nadat alle controles zijn gedaan, alle erfgenamen zich hebben uitgesproken over aanvaarding of verwerping en eventueel een volmacht hebben afgegeven voor de afwikkeling van de nalatenschap, kan ik een verklaring van erfrecht afgeven. Kortom: het is allesbehalve standaard. En de verklaring tevoorschijn toveren aan de balie is er al helemaal niet bij.

Bron: KNB / mw. R. van der Rest

 

Een bv en toch privé aansprakelijk

Een bv hebben en toch privé aansprakelijk zijn, kan dat? Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Ja, dat kan! Het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen kan hier al voor zorgen. Ook kunnen schuldeisers bij u privé aankloppen. Het is daarom belangrijk om hier als bestuurder van een bv af en toe eens bij stil te staan.

Een bv is een rechtspersoon met eigen rechten, verplichtingen en vermogen. Net als een privé persoon moet een bv verplichtingen nakomen. Een bv heeft alleen zelf geen ‘handjes’. Daarvoor zal een natuurlijk persoon de bv moeten vertegenwoordigen. Dit kunnen ook meerdere personen zijn. In de statuten kan worden bepaald welke bestuurder individueel de bv kan vertegenwoordigen en welke niet. Contracten worden door de bv gesloten en niet door de privépersoon die de bv vertegenwoordigde. En toch kan een bestuurder in bepaalde gevallen aansprakelijk zijn of worden gesteld.

In strijd met regels
Soms berokkent een bestuurder schade aan de bv. De bv kan het bestuur dan aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als er sprake is van een ‘ernstig verwijtbaar onbehoorlijke taakvervulling’. Dit is het geval als een andere bestuurder in een vergelijkbare situatie zou hebben afgezien van een dergelijke handeling. Denk hierbij aan een handeling in strijd met wettelijke, statutaire of andere regels die juist de bv proberen te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn fraude plegen/strafbare handelingen verrichten, handelen in strijd met de aard van de activiteiten van de onderneming en gelden en/of vermogen onttrekken uit de bv alsof het eigen (privé)vermogen is. Ook het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen en het nemen van financieel zeer risicovolle en onverantwoorde besluiten vallen hieronder.

Doorheen prikken
Het kan zijn dat eventuele schade die derden lijden het gevolg is van het handelen van een bestuurder. Er wordt dan als het ware door het schild van de bv heen geprikt om de bestuurder als privépersoon aan te spreken. Als iemand een bv alleen maar gebruikt om privé-aansprakelijkheid te voorkomen, zal de bestuurder niet worden beschermd. Schuldeisers van een dergelijke bv kunnen de bestuurder dan als privépersoon aanspreken.

10:0 achter
Komt de bv aangegane verplichtingen niet na doordat een bestuurder niet heeft gehandeld, kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad. Ook dan kunnen schuldeisers bij u aankloppen. Heeft u geen boekhouding bijgehouden of de jaarrekening niet tijdig gedeponeerd, dan bepaalt de wet dat er in een situatie van faillissement sprake is van een onbehoorlijke vervulling van de taak. Het is dan aan de bestuurder om aan te tonen dat het niet op orde hebben van een boekhouding en/of het niet tijdig deponeren van de jaarrekening geen belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Maar u staat dan als het ware bewijstechnisch al wel 10:0 achter op de faillissementscurator. Sta hier dus goed bij stil. Elke situatie is anders en feiten zijn nooit hetzelfde, maar de gevolgen kunnen voor u als bestuurder groot zijn.

Bron: KNB

 

 

adresgegevens schagen

Loet 45
1741 BN SCHAGEN
Tel.: 0224 - 296241
Fax: 0224 - 215727
Btwnr. 8185.38.314.B.01
notarissen@stoutharthilber.nl
Bereken hier uw route

adresgegevens den helder

Julianaplein 34a
1781 HC DEN HELDER
Tel.: 0223 - 524090
Fax: 0223 - 524095
Btwnr. 8185.38.314.B.01
notarissen@stoutharthilber.nl
Bereken hier uw route
 
Alle gegevens onder voorbehoud van typefoutendesign/development: zeeman reclamegroep