Stouthart & Hilber Notarissen
 

Laatste nieuws

 

Overdrachtsbelasting per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 verandert de overdrachtsbelasting;

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. Kopers vanaf 35 jaar gaan 2% betalen en beleggers 8%. Zo verbetert de positie van starters (ondertekenaars op de koop- en overdrachtsakte die gezamenlijk voor het eerst een huis kopen) op de woningmarkt.

Voorwaarden:

De koper moet voldoen aan de volgende voorwaarden om gebruik te maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting:

  • De koper is 18 tot 35 jaar.
  • De koper koopt een woning.
  • De koper heeft de vrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en laat dit vastleggen in een verklaring.
  • De koper woont zelf in de woning (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium) en laat dit vastleggen in een verklaring.

Voor de beleggers:

Kopers gaan 8% overdrachtsbelasting betalen als ze de woning als beleggingsobject gaan gebruiken. Bijvoorbeeld als ze het huis verhuren. De overheid wil met deze maatregel starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

Schema:

17 juli 2020

Wat moet je regelen als je gaat trouwen?

Vanwege het coronavirus hebben jullie het uitgesteld, maar binnenkort is het écht zover. Jullie gaan trouwen! Alles is geregeld: een enorme bruidstaart, de beste huwelijksfotograaf en een imposant kasteel als locatie voor de ceremonie. Maar hebben jullie ook nagedacht over de huwelijksvorm? Uit een rondgang van notaris.nl bleek dat dit zeker niet het eerste is waar mensen over nadenken bij een huwelijk. Lees verder en kijk het filmpje:

www.notaris.nl/nieuws/wat-moet-je-regelen-als-je-gaat-trouwen-1

9 april 2018

Trouwen na 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Voor echtgenoten die na 1 januari 2018 in het huwelijk treden en geen huwelijkse voorwaarden maken, geldt het nieuwe wettelijke stelsel. De echtgenoten trouwen dan nog steeds in (een beperkte) gemeenschap van goederen. Niet alle goederen en schulden van de echtgenoten gaan tot die gemeenschap behoren.

Buiten de gemeenschap blijven:
– alle goederen en schulden die de echtgenoten voor het huwelijk privé hadden;
– schenkingen en erfenissen.

Goederen waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk samen eigenaar waren, gaan wel tot de gemeenschap van goederen behoren.

Het bovenstaande komt er op neer dat echtgenoten bij echtscheiding (en overlijden) alleen het tijdens huwelijk opgebouwde vermogen – behoudens schenkingen en erfenissen – en het vermogen dat zij al voor het huwelijk samen in eigendom hadden met elkaar hoeven te delen.

Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar notarissen@stoutharthilber.nl of bellen naar 0224-296241 (Schagen) of 0223-524090 (Den Helder).

Bron: EPN

16 januari 2018

Denk na voor je 'ja' zegt

Een prachtige jurk, een schilderachtige trouwlocatie en de juiste muziek: allemaal zaken die goed geregeld moeten worden voor het huwelijk. Maar waar veel mensen niet bij stilstaan, is waar ze eigenlijk ‘ja’ tegen zeggen. Welke rechten en plichten heb je eigenlijk naar elkaar toe en wat kun je zelf regelen?

Sinds 1 januari 2018 is het zo dat iedereen die gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluit, dat doet in beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alles wat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gekocht van de partners samen is. Persoonlijke bezittingen en schulden van voor het trouwen blijven privé. Dus ook dat dure schilderij en die studieschuld. Daarnaast blijft een erfenis of schenking die je ontvangt voor of tijdens het huwelijk, ook privé.

Oude situatie
Voor stellen die voor dit jaar zijn getrouwd, gelden nog de oude regels. Zij zijn, als ze niets hebben geregeld, getrouwd of geregistreerd in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat al hun bezittingen, zoals geld, leningen en schulden, van hen samen zijn en bij een scheiding door twee worden gedeeld. Dus ook de bezittingen van voor het trouwen.

Spullen gemeenschappelijk of persoonlijk
Het loont de moeite om, voor je gaat trouwen, goed na te denken over huwelijkse voorwaarden. Je kunt zo bijvoorbeeld bepalen welke spullen gemeenschappelijk zijn en welke spullen persoonlijk bezit blijven als je gaat trouwen. Dit kan interessant zijn als je bijvoorbeeld een waardevolle collectie of verzameling hebt en je die bij een eventuele scheiding niet wil verliezen.

Voorwaarden nodig bij eigen zaak
Ook een belangrijke reden om huwelijkse voorwaarden op te stellen, is als een van de partners een eigen zaak heeft. Of na het huwelijk van plan is om een bedrijf te beginnen. Huwelijkse voorwaarden zorgen ervoor dat de ander beschermd is tegen eventuele schuldeisers van het bedrijf. Stel dat het bedrijf schulden maakt of zijn verplichtingen niet nakomt, dan kunnen schuldeisers niet aan privé-spullen of spaargeld van de partner komen. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt dat de eigen zaak wanneer de partners eventueel uit elkaar gaan persoonlijk eigendom blijft. Zo wordt voorkomen dat het bedrijf mogelijk failliet gaat omdat de hele waarde van het bedrijf door tweeën gedeeld zou moeten worden.

Tips
Kortom, voorlichting (door de notaris) blijft ook in de nieuwe situatie belangrijk ! En ben je overtuigd van het nut van het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Ga dan ook vóór je gaat trouwen of een partnerschap afsluit naar de notaris. Op dat moment heb je namelijk nog geen gezamenlijk bezit opgebouwd. Een andere tip: het is sowieso handig om een goede administratie bij te houden, zodat je – mocht dat nodig zijn – kunt aantonen wat jouw bezit is. Wil je goed voorbereid samen verder? Neem dan een kijkje op
samenverder.nl en maak er een mooie trouwdag van!

28 december 2017

Belastingvrij schenken succesvol 

Veel meer mensen dan het kabinet had verwacht hebben gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling om belastingvrij tot 100.000 euro te schenken aan kinderen of vrienden. Dat heeft de schatkist 1,04 miljard gekost: tien keer zoveel als waar op was gerekend. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Rekenkamer.

Het kabinet kwam tijdens de economische crisis met de regeling om de kwakkelende woningmarkt vlot te trekken. Van oktober 2013 tot januari 2015 mocht iedereen belastingvrij een ton aan kinderen of vrienden schenken, mits dit werd gebruikt voor de aankoop van een woning, het verbouwen daarvan of het aflossen van de hypotheekschuld. Het kabinet schatte dat 20.000 mensen van de regeling gebruik zouden maken. Dat bleek veel te laag ingeschat: 159.000 mensen schonken gemiddeld 60.000 euro.

Daling hypotheekschuld
Een van de effecten van de vele schenkingen is dat de stijging van de hypotheekschuld vanaf 2013 is gestabiliseerd en de laatste jaren zelfs afneemt. De gemiddelde hypotheekschuld per woningeigenaar is eveneens gedaald, net als het aantal hypotheken dat onder water staat.

Nieuwe regeling
Inmiddels is er sinds 1 januari van dit jaar een nieuwe regeling actief: het is mogelijk om een ton belastingvrij te schenken ten behoeve van een eigen woning, mits de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is. De Algemene Rekenkamer verwacht een zelfde effect als bij de tijdelijke regeling: verlaging van de totale hypotheekschuld en minder huizen die onder water staan. Vanwege de leeftijdsgrens zal het effect op de hypotheekschuld wel minder zijn dan bij de tijdelijke regeling: twintigers en dertigers maken vooral gebruik van de regeling om een woning te kopen.

Bron: KNB

 

Puzzel na overlijden

Een verklaring van erfrecht? Die kun je toch zo even bij de notaris halen! Dit hoor ik cliënten vaak zeggen. Alsof die al standaard klaarligt. Maar voordat ik een verklaring van erfrecht kan afgegeven, moet ik heel wat controles en recherchewerk uitvoeren. Uitzoeken wie de erfgenamen zijn, kan behoorlijk wat werk opleveren. Puzzelen dus.

Een verklaring van erfrecht is een akte waarin de notaris verklaart wie als erfgenaam is van de nalatenschap van de overledene. Een dergelijke verklaring wordt door banken gevraagd als de erfgenaam over de banktegoeden van de overledene wil beschikken. Behalve banken kunnen ook verzekeringsmaatschappijen en de Belastingdienst om zo’n verklaring vragen. Voordat een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven, moet er heel wat gebeuren.

Recherchewerk
Allereerst moet er worden uitgezocht of de overledene een testament had opgesteld. Als dat het geval is, bekijk ik wat er in het testament staat. Wanneer de overledene een echtgenoot en/of kinderen nalaat, is vaak snel uitgezocht wie de erfgenamen zijn. Maar bij een huwelijk moet ik ook weten of de overledene in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd of dat hij of zij huwelijkse voorwaarden had opgesteld. Indien dat laatste het geval is, kan de inhoud van de huwelijkse voorwaarden van invloed zijn op de omvang van de nalatenschap.

Grote gezinnen
Uitzoeken wie de erfgenamen zijn, kan ook behoorlijk wat puzzelwerk opleveren. Bijvoorbeeld als de overledene alleenstaand was en geen testament had gemaakt. De wet wijst dan ouders, broers en zussen aan als erfgenaam. In de praktijk maakte ik mee dat de overledene uit een groot gezin met bijvoorbeeld tien kinderen kwam. Als er dan ook nog een aantal broers en zussen eerder is overleden of naar het buitenland is verhuisd, wordt het wat ingewikkelder. De kinderen van de eerder overleden broers en zussen erven namelijk in de plaats van hun ouders én ook dat moet officieel worden uitgezocht. Nog lastiger wordt het wanneer er geen contact meer is tussen de Nederlandse en de buitenlandse erfgenamen. Er moet dan ook in het buitenland onderzoek worden gedaan naar de verblijfplaats van erfgenamen. Een ingewikkelde en tijdrovende klus.

Toveren
Als alle erfgenamen in kaart zijn gebracht, moet er nog een keuze worden gemaakt. Willen zij de erfenis verwerpen, zuiver aanvaarden, of beneficiair aanvaarden? Dat laatste houdt in dat de nalatenschap volgens bijzondere regels wordt afgewikkeld. Dit is goed als de overledene meer schulden dan bezittingen had. Pas nadat alle controles zijn gedaan, alle erfgenamen zich hebben uitgesproken over aanvaarding of verwerping en eventueel een volmacht hebben afgegeven voor de afwikkeling van de nalatenschap, kan ik een verklaring van erfrecht afgeven. Kortom: het is allesbehalve standaard. En de verklaring tevoorschijn toveren aan de balie is er al helemaal niet bij.

Bron: KNB / mw. R. van der Rest

 

Een bv en toch privé aansprakelijk

Een bv hebben en toch privé aansprakelijk zijn, kan dat? Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Ja, dat kan! Het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen kan hier al voor zorgen. Ook kunnen schuldeisers bij u privé aankloppen. Het is daarom belangrijk om hier als bestuurder van een bv af en toe eens bij stil te staan.

Een bv is een rechtspersoon met eigen rechten, verplichtingen en vermogen. Net als een privé persoon moet een bv verplichtingen nakomen. Een bv heeft alleen zelf geen ‘handjes’. Daarvoor zal een natuurlijk persoon de bv moeten vertegenwoordigen. Dit kunnen ook meerdere personen zijn. In de statuten kan worden bepaald welke bestuurder individueel de bv kan vertegenwoordigen en welke niet. Contracten worden door de bv gesloten en niet door de privépersoon die de bv vertegenwoordigde. En toch kan een bestuurder in bepaalde gevallen aansprakelijk zijn of worden gesteld.

In strijd met regels
Soms berokkent een bestuurder schade aan de bv. De bv kan het bestuur dan aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als er sprake is van een ‘ernstig verwijtbaar onbehoorlijke taakvervulling’. Dit is het geval als een andere bestuurder in een vergelijkbare situatie zou hebben afgezien van een dergelijke handeling. Denk hierbij aan een handeling in strijd met wettelijke, statutaire of andere regels die juist de bv proberen te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn fraude plegen/strafbare handelingen verrichten, handelen in strijd met de aard van de activiteiten van de onderneming en gelden en/of vermogen onttrekken uit de bv alsof het eigen (privé)vermogen is. Ook het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen en het nemen van financieel zeer risicovolle en onverantwoorde besluiten vallen hieronder.

Doorheen prikken
Het kan zijn dat eventuele schade die derden lijden het gevolg is van het handelen van een bestuurder. Er wordt dan als het ware door het schild van de bv heen geprikt om de bestuurder als privépersoon aan te spreken. Als iemand een bv alleen maar gebruikt om privé-aansprakelijkheid te voorkomen, zal de bestuurder niet worden beschermd. Schuldeisers van een dergelijke bv kunnen de bestuurder dan als privépersoon aanspreken.

10:0 achter
Komt de bv aangegane verplichtingen niet na doordat een bestuurder niet heeft gehandeld, kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad. Ook dan kunnen schuldeisers bij u aankloppen. Heeft u geen boekhouding bijgehouden of de jaarrekening niet tijdig gedeponeerd, dan bepaalt de wet dat er in een situatie van faillissement sprake is van een onbehoorlijke vervulling van de taak. Het is dan aan de bestuurder om aan te tonen dat het niet op orde hebben van een boekhouding en/of het niet tijdig deponeren van de jaarrekening geen belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Maar u staat dan als het ware bewijstechnisch al wel 10:0 achter op de faillissementscurator. Sta hier dus goed bij stil. Elke situatie is anders en feiten zijn nooit hetzelfde, maar de gevolgen kunnen voor u als bestuurder groot zijn.

Bron: KNB

 

 

adresgegevens schagen

Loet 45
1741 BN SCHAGEN
Tel.: 0224 - 296241
Fax: 0224 - 215727
Btwnr. 8185.38.314.B.01
notarissen@stoutharthilber.nl
Bereken hier uw route

adresgegevens den helder

Julianaplein 34a
1781 HC DEN HELDER
Tel.: 0223 - 524090
Fax: 0223 - 524095
Btwnr. 8185.38.314.B.01
notarissen@stoutharthilber.nl
Bereken hier uw route
 
Alle gegevens onder voorbehoud van typefoutendesign/development: zeeman reclamegroep