Stouthart & Hilber Notarissen
 

Personen- en familierecht/erfrecht

Samenwonen, trouwen, scheiden en ook overlijden hebben naast emotionele ook juridische en financiële gevolgen. Er zijn tal van werkzaamheden die vanwege de rechtszekerheid of vanwege zijn specifieke deskundigheid door de notaris worden verricht.
Samenlevingscontracten worden bijvoorbeeld vastgelegd in een notariële akte vanwege de rechtszekerheid, de regelingen aangaande het partnerpensioen en om successierechtelijke en andere fiscale redenen.
De wet stelt voor een aantal overeenkomsten en rechtshandelingen op dit rechtsgebied de notariële akte verplicht, bijvoorbeeld voor het maken of wijzigen van huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, testamenten, samenlevingscontracten, enz..

De sectie Personen- en familierecht/erfrecht is u van dienst op het gebied van:

 • Familierecht (adoptie, voogdij, ouderlijk gezag, huwelijk, echtscheiding)
 • Huwelijksvermogensrecht, Huwelijkse voorwaarden en wijzigingen daarvan
 • Erfrecht, schenkingen en testamenten
 • Vereffening en verdeling van nalatenschappen
 • verklaringen van erfrecht
 • bedrijfsopvolging;
 • overheveling van vermogen naar de volgende generatie;
 • geregistreerd partnerschapsvoorwaarden;
 • samenlevingscontracten;
 • onderbewindstelling van vermogen;
 • vruchtgebruikregelingen;
 • verdeling van vermogen bij scheiding;
 • opstellen van echtscheidingsconvenanten;
 • echtscheidingen;
 • mediation.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

mr. Patrick Stouthart

mr. Natascha Stouthart-Hilber

mr. Cherelle Nienkemper-van Windt

mr. Marc Meulenbeld

 

 

adresgegevens schagen

Loet 45
1741 BN SCHAGEN
Tel.: 0224 - 296241
Fax: 0224 - 215727
Btwnr. 8185.38.314.B.01
notarissen@stoutharthilber.nl
Bereken hier uw route

adresgegevens den helder

Julianaplein 34a
1781 HC DEN HELDER
Tel.: 0223 - 524090
Fax: 0223 - 524095
Btwnr. 8185.38.314.B.01
notarissen@stoutharthilber.nl
Bereken hier uw route
 
Alle gegevens onder voorbehoud van typefoutendesign/development: zeeman reclamegroep